Brela view on Biakovo mountains

plein air painting of sea pine in Brela